Giáo trình Gia công trên máy phay CNC – Trường Cao đẳng Công nghiệp và thương mại biên soạn. Giáo trình Gia công trên máy phay CNC với mục tiêu giúp các bạn có thể lập được chương trình phay CNC trên phần mềm điều khiển; So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy phay vạn năng vá máy phay CNC; Cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; Vận hành được máy phay CNC để phay mặt phẳng, bậc, rãnh, profile, khoan lỗ, khoét lỗ, tarô đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-6, độ nhám cấp 7- 9, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động,vệ sinh công nghiệp …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)