Giáo trình Dung sai lắp ghép – đo lường kỹ thuật – Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức biên soạn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về việc tính toán và lựa chọn dung sai lắp ghép của sản phẩm sao cho vừa đảm bảo tiêu chuẩn mà nhà nước Việt Nam ban hành.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)