Giáo trình Công Nghệ CNC: Phần 1 – NXB Giáo dục . Giáo trình Công Nghệ CNC được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo. Nội dung chính của sách gồm các phần sau: Chương 1 – Tổng quan về công nghệ CNC, Chương 2 – Hệ điều khiển CNC, Chương 3 – Máy công cụ CNC, Chương 4 – Ngôn ngữ lập trình và chương trình gia công, Chương 5 – Kỹ thuật lập trình (theo hệ FANUC 21). Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)