Giáo trình Cơ lý thuyết – Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức biên soạn. Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản và các nguyên lý tĩnh học; Hệ lực phẳng đồng qui; Hệ lực phẳng song song – Ngẫu lực-Mô men của một lực đối với một điểm; Hệ lực phẳng bất kỳ; Hệ lực không gian; Chuyển động cơ bản của vật rắn; Chuyển động tổng hợp của điểm;…Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)