Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực cung cấp các kiến thức về: Cấu tạo bộ ly hợp ma sát; Sửa chữa và bảo dưỡng bộ ly hợp ma sát; Cấu tạo hộp số (cơ khí); Sửa chữa và bảo dưỡng hộp số cơ khí; Sửa chữa và bảo dưỡng hộp phân phối (hộp số phụ); Cấu tạo truyền động các đăng;…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô