Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, bộ chế hòa khí và hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Nội dung Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng-Bộ chế hòa khí và Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel gồm có: Tháo lắp, nhận dạng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí); Bảo dưỡng và sửa chữa bộ chế hòa khí; Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel dùng bơm cao áp tập trung PE

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô