Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa, phun xăng điện tử – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Trình bày Tổng quan về hệ thống đánh lửa điện tử trên ô tô; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa điện tử; Đại cương về hệ thống phun xăng điện tử; Bảo dưỡng và sửa chữa bầu lọc; Bảo dưỡng và sửa chữa bơm xăng điều khiển điện tử; Bảo dưỡng và sửa chữa bộ điều áp;…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô