Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Đây là tài liệu tham khảo phù hợp cho các bạn HSSV chuyên ngành công nghệ ô tô.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô