Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống truyền lực (phần II )- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên ngành công nghệ ô tô trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tham khảo thêm

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô