Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Nội dung Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí bao gồm: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô; Kỹ thuật tháo lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô; Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí trên ô tô; Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô