Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa gầm ô tô – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Giáo trình gồm cả lý thuyết cơ bản về hệ thống gầm của ô tô, cả kiến thức về sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống gầm và được biên soạn theo chương trình khung của tổng cục dạy nghề. Nội dung giáo trình gồm 3 chương với chương 1 – Hệ thống treo, chương 2 – Hệ thống lái, chương 3 – Hệ thống phanh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô