Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa động cơ Diesel (phần 1)- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa động cơ diesel được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu học tập cho học sinh, sinh viên ngành Sửa chữa ô tô có được tài liệu học tập nghiên cứu, cũng như việc bảo dưỡng sửa chữa động cơ Diesel. Nội dung giáo trình gồm có 7 bài, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để biết nội dung bài học chi tiết. 

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô