Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa động cơ Diesel (phần 2)- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình gồm có những nội dung chính sau: Bơm cao áp VE; hệ thống nhiên liệu EDC; hệ thống nhiên liệu Common Rail; hệ thống điều khiển Turbocharger, EGR.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô