Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa Điện thân xe (phần 2) – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ ô tô tham khảo.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô