Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa Điện thân xe (phần 1) – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Giáo trình được biên soạn theo mô đun trang bị điện thân xe với mục đích cho sinh viên theo học công nghệ ô tô với trình độ cao đẳng và trung cấp nghề. Giáo trình gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan hệ thống điện ô tô, ắc-quy ô tô, hệ thống khởi động, hệ thống sạc, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu, hệ thống gạt nước.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô