Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Nội dung Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS bao gồm: Hệ thống phanh ABS; Tháo – lắp hệ thống phanh ABS;Kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống phanh ABS; Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh ABS.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô