Giáo trình An toàn mạng cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin; Mã hóa thông tin; Các hình thức tấn công mạng phổ biến; Công nghệ bức tường lửa; Hệ thống IDS/IPS và cách phòng chống virus. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng