Phần 2 cuốn Cọc đất, xi măng – Phương pháp gia cố nền đất yếu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy trình thi công cọc xi măng – đất; quy trình thí nghiệm, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu cọc xi măng – đất, giới thiệu một số công trình ứng dụng cọc xi măng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ