Phần 1 cuốn Cọc đất, xi măng – Phương pháp gia cố nền đất yếu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về giải pháp gia cố đất yếu; tổng quan về giải pháp gia cố đất yếu bằng cọc xi măng – đất, quy trình thiết kế cọc xi măng – đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ