Phần 1 cuốn sách Cơ học kết cấu cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, các nguyên lý, định lý và các phương pháp cơ bản trong cơ học kết cấu; phương pháp lực; các phưng pháp thực hành tính các cấu kiện siêu tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo. 

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ