Phần 1 cuốn sách Cơ học đất cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất vật lý của đất, phân bố ứng suất trong đất, biến dạng của đất nền. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng, Cầu đường, Thủy lợi,… dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ