Các mạch điện chọn lọc – tác giả: Nguyễn Đức Ánh, Nhà xuất bản Trẻ là tài liệu tham khảo phù hợp cho HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Điện lạnh …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Điện Công nghiệp, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)