Bảo dưỡng sửa chữa điện lạnh ô tô – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Tài liệu được biên soạn theo mô đun điều hòa không khí trên xe với mục đích cho sinh viên theo học công nghệ ô tô với trình độ cao đẳng và trung cấp. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 5 chương với những nội dung chính sau: Cấu tạo và hoạt động hệ thống điều hòa không khí ô tô, hệ thống điện điều hòa không khí, kiểm tra chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí, bảo trì hệ thống điều hòa không khí.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô