Tài liệu Môn học Tin học dùng cho tất cả các chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, ban hành Kèm theo Công văn số 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Điện Công nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh), Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Quản trị mạng, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Môn học Tin học