Tài liệu Môn học Pháp luật dùng cho tất cả các chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, ban hành Kèm theo Công văn số 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Hàn, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Thiết kế Web, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Môn học Pháp luật