Tài liệu Môn học Ngoại ngữ (Tiếng Anh) dùng cho tất cả các ngành đào tạo Hệ Trung cấp, ban hành Kèm theo Công văn số 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Hàn, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Thiết kế Web, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Môn học Ngoại ngữ (Anh văn)