Giáo trình mô đun Trang bị điện 1 – Ban hành kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-TCDN ngày 25/02/2013 của Tổng cục trưởng TCDN. Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các em sinh viên hệ Cao đẳng và các em học sinh hệ Trung cấp chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện lạnh, Điện tử công nghiệp …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Điện Công nghiệp, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)