Giáo trình máy điện do Vụ Trung học chuyên nghiệp biên soạn, được in tại Nhà xuất bản Giáo dục là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các em học sinh hệ Trung cấp, chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện lạnh, Điện tử công nghiệp …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí