Dùng làm tài liệu tham khảo cho Học sinh sinh viên chuyên ngành Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Nguồn: Internet.

 

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Điện Công nghiệp, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)