Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính Là tài liệu tham khảo phù hợp cho HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện lạnh, điện công nghiệp, cơ …