Giáo trình Nền tảng cơ bản bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô – Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội biên soạn. Giáo trình Nền tảng cơ bản sửa chữa và bảo dưỡng ô tô với mục tiêu chính là Nhận dạng được các bộ phận của ô tô. Trình bày được một số phần mềm tiêu biểu trong cẩm nang. Đọc và hiểu được cẩm nang phục vụ cho công việc sửa chữa. Trình bày được tên các thông số cơ bản của Ô tô và ký hiệu của chúng. Nhận dạng được số VIN và số serial động cơ. Trình bày được chức năng và cách sử dụng các loại dụng cụ cầm tay tiêu biểu, các loại Kích, Giá đỡ, Cầu nâng và Cẩu điển hình, các loại thiết bị liên quan

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô