Giáo trình Cấu tạo thân vỏ xe ô tô (phần II), trình độ Trung cấp – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên ngành công nghệ ô tô trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tham khảo

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô