Tài liệu tham khảo Giáo trình Thực nghiệm quản trị mạng: Phần 1- Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, nguồn internet

Giáo trình Thực nghiệm quản trị mạng gồm có 2 phần, phần 1 gồm có 25 chương với những kiến thức về thực nghiệm quản trị hạ tầng mạng như: Giới thiệu về các thiết bị cisco, cấu hình router, định tuyến, chuyển mạch (switching), mở rộng mạng LAN, quản lý mạng và xử lý […]

Tài liệu tham khảo Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2 – Trường Đại học kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp, nguồn internet

Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2 trang bị cho người học những nội dung chính sau: Tầng giao vận, tìm hiểu việc truyền dữ liệu giữa 2 đầu mút, kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu giữa 2 đầu mút, việc ghép kênh cắt/hợp dữ lệu nếu cần; tầng ứng dụng, […]

Tài liệu tham khảo Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2 – Trường Đại học kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp, nguồn internet

Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Liên kết giữa các nút mạng bằng đối tượng simpleLink, đối tượng mô phỏng gói tin Packet, Các toán tử dùng để tạo gói tin được biểu diễn bằng đối tượng Agent, đối tượng Application dùng […]

Tài liệu tham khảo Tài liệu học tập Kỹ thuật mô phỏng: Phần 1 – Trường Đại học kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp, nguồn internet

Bài giảng cung cấp cho sinh viên tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng Network Simulator, cách thức cài đặt và sử dụng Network Simulator, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết về các đối tượng cơ bản như : Nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm, […]

Tài liệu tham khảo Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng – Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại, nguồn internet

Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình bảo trì hệ thống phần cứng, hệ thống phần mềm. Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các thiết bị mạng. Mô tả được các lỗi thường gặp trong hệ thống mạng. Mời các […]