Tài liệu tham khảo Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, bộ chế hòa khí và hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, nguồn internet

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, bộ chế hòa khí và hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Nội dung Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng-Bộ chế hòa khí và […]

Tài liệu tham khảo Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, nguồn internet

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực cung cấp các kiến thức về: Cấu tạo bộ ly hợp ma sát; Sửa chữa và bảo dưỡng bộ ly hợp ma sát; Cấu […]

Tài liệu tham khảo Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, nguồn internet

Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Nội dung Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí bao gồm: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa […]

Tài liệu tham khảo Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, nguồn internet

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí gồm các nội dung chính sau: Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống phân phối khí; Mô tả […]