Tài liệu tham khảo Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai, nguồn internet

Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai biên soạn. ) Giáo trình Phay, bào mặt phẳng bậc cung cấp cho người học những kiến thức như: Dao bào xén, mài dao bào; các loại dao phay mặt bậc; phay, bào mặt phẳng […]

Tài liệu tham khảo Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai, nguồn internet

Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai biên soạn. Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng cung cấp cho người học những kiến thức như: Vận hành và bảo dưỡng máy phay; dao bào phẳng – mài […]

Tài liệu tham khảo Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài L~10D – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai, nguồn internet

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài L~10D – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai biên soạn. Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài L~10D cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội quy và những quy định khi thực tập tại xưởng máy công cụ; Khái niệm […]

Tài liệu tham khảo Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt, tiện lỗ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, nguồn internet

Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt, tiện lỗ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai biên soạn. Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt, tiện lỗ cung cấp cho người học những kiến thức như: Dao tiện rãnh, dao cắt đứt – Mài dao tiện rãnh, dao cắt đứt; Tiện rãnh; Tiện cắt […]