Giới thiệu tài liệu Hệ Cao đẳng

Tài liệu Hệ Cao Đẳng Giáo trình Mô đun Tin học nâng cao – tài liệu tham khảo (Nguồn: BCTECH) Tài liệu Môn học Pháp luật – chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Tài liệu Môn học Giáo dục thể chất – chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Tài liệu Môn […]

CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU SÁCH

Đây là cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức, bố trí mặt bằng để thi công một công trình xây dựng. Ngoài ra nó còn thông tin cho người đọc những tiến bộ kĩ thuật về thi công xây dựng, tổ chức khoa học lao động, lập kế hoạch tiến độ thi công…, và những vấn đề đặt ra hàng ngày trên công trường của một người chỉ huy thi công.

Giới thiệu tài liệu dùng chung

Tài liệu dùng chung Thư viện đã bổ sung các tài liệu sau Môn Chính trị Tài liệu môn học Giáo dục Chính Trị dùng cho tất cả các ngành đào tạo hệ Trung cấp. Tài liệu môn học Giáo dục Chính trị dùng cho tất cả các ngành đào hệ Cao đẳng. Môn Pháp […]