Giới thiệu tài liệu Hệ Cao đẳng

Tài liệu Hệ Cao Đẳng Giáo trình Mô đun Tin học nâng cao – tài liệu tham khảo (Nguồn: BCTECH) Tài liệu Môn học Pháp luật – chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Tài liệu Môn học Giáo dục thể chất – chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Tài liệu Môn […]

Giới thiệu tài liệu dùng chung

Tài liệu dùng chung Thư viện đã bổ sung các tài liệu sau Môn Chính trị Tài liệu môn học Giáo dục Chính Trị dùng cho tất cả các ngành đào tạo hệ Trung cấp. Tài liệu môn học Giáo dục Chính trị dùng cho tất cả các ngành đào hệ Cao đẳng. Môn Pháp […]

Các ưu điểm của Thư viện số

Lợi ích về phía giáo viên, học sinh Bạn đọc dễ dàng tiếp cận, khai thác tối đa nguồn tài nguyên của thư viện phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. TÍNH NĂNG NỔI BẬT Hệ thống này được xây dựng và phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ điện toán […]